konesalipalvelut

DataCenter Finlandille ISO 27001 –tietoturvasertifikaatti puhtain paperein

suomi

Konesalipalveluita tuottavalle suomalaiselle DataCenter Finlandille on myönnetty sertifikaattitodistus  kansainvälisen ISO/IEC 27001:2013 -standardin vaatimusten mukainen tietoturvahallinnan järjestelmäsertifikaatti. Puolueettomana sertifiointielimenä toimi Inspecta Sertifiointi Oy. Inspecta Sertifioinnin suorittama tietoturvajärjestelmän auditointi sujui erinomaisin tuloksin. Korkealuokkaista tietoturvaa ja laatua arvostava Eläketurvakeskus solmi DataCenter Finlandin kanssa vuoteen 2020 ulottuvan sopimuksen pilvipalveluiden tuottamisesta.    

Väritukku arvostaa korkeaa käytettävyyttä ja riskien minimoimista

Väritukku Oy on Värisilmä-liikkeiden keskusliike, joka hoitaa ketjun yhteiset koti- ja ulkomaiset tuotehankinnat, tuotteiden varastoinnin ja jakelun sekä ketjun yhteisen markkinoinnin ja mainonnan. Väritukun omistavat yksityiset Värisilmä-liikkeet. Liikkeitä on 100 ympäri Suomea, pohjoisin käsivarren Lapissa. Kullakin liikkeellä on oma tuotevalikoima ja omat asiakkaat.

 

suomi

Palvelupäällikkö valvoo, kehittää ja tukee konesalipalvelujen hankinnassa

DataCenter Finlandilla palvelupäällikön roolina on olla asiakasyritysten apuna mitä erilaisimmissa kysymyksissä konesalipalvelujen hankinnassa. Palvelupäällikkö on ikään kuin viestikapulan viejä asiakkaan tarpeiden ja kysymysten sekä konesalipalveluja tuottavan henkilöstön välillä. Hän valvoo asiakkaalle toimitetun palvelun määrää ja laatua sekä vastaa asiakkaalle muun muassa siitä, että sovittu palvelutaso toteutuu.

suomi

Lataa ilmainen Konesalipalveluiden Ostajan -opas

Konesaliteknologian kehittyessä nopeasti ja yritysten it-arkkitehtuurien muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi pilvipalveluiden ja erilaisten hybrid-ympäristöjen yleistyessä, ovat yritykset siirtyneet ostamaan tarvitsemansa it-infrastruktuurin kasvavassa määrin palveluna. 

 

Kokemus on osoittanut, että mitä kriittisempi tietojärjestelmä on kyseessä, sitä suuremman hyödyn yritys saavuttaa turvautumalla konesalipalveluihin. Oikein mitoitettujen, laadukkaiden ja turvallisten konesalipalveluiden ostaminen edellyttää kuitenkin osaamista.

 

suomi
Tilaa syöte RSS - konesalipalvelut