Vallila Interior arvostaa kumppanuutta

Vallila Interior luottaa jatkossakin DataCenterin palveluihin    

Sisustus- ja tekstiilialan perheyritys Vallila Interior ostaa jatkossakin tarvitsemansa konesaliratkaisut palveluna DataCenterin yksityisestä pilvestä. Vallila Interiorissa luovuttiin vuonna 2010 omasta konesalista. Konesalipalvelulla halutaan varmistaa IT-infrastruktuuri, joka tukee kansainvälistä kasvua ja parantaa kykyä reagoida nopeasti muutoksiin.

Vallila Interior on vuonna 1935 perustettu perheyritys, jonka sisustustekstiileistä ja -tuotteista koostuva laaja kokoelma uudistuu kaksi kertaa vuodessa. Vallila-kokoelman ohella yrityksellä on vahva asema myös julkisten tilojen sisustamisessa sekä kotimaassa että ulkomailla. Runsas suunnittelutyö pitää datamäärät poikkeuksellisen suuria.  

”Riippuvuus tietojärjestelmistä on meillä suurta, ja toiminnanohjausjärjestelmässämme esiintyvät käyttökatkot pysähdyttävät valtaosan toiminnastamme. Kapasiteetin joustavuus oli aiemmin jatkuva haaste. Se näkyi sähköpostipalvelimien kaatuiluna, ja nauhavarmistuksia jouduttiin tekemään yön yli”, kertoo Vallila Interiorin talous- ja hallintojohtaja Hanna Siegfried. ”Haluamme kustannustehokkaan IT-ympäristön, joka tuottaa laadukkaat palvelut liiketoiminnallemme.”

Palvelulla eroon käyttökatkoista

Vallila Interiorin koko sovellusympäristö tuotetaan DataCenterin konesalin yksityiseltä pilvialustalta. Palvelimet, tallennus, varmistus ja tietoliikenne on kahdennettu ja kriittinen data voidaan palauttaa nopeasti mahdollisissa vikatilanteissa. Vallilalle tuotetaan myös ylläpito- ja tukipalvelut, suojatut etäyhteydet sekä palvelupäällikön palvelut.   

”Kapasiteetti on mitoitettu nyt todellisiin käyttötarpeisiin, ja konesaliratkaisujen toimivuus on kokonaisvaltaisesti meidän vastuulla”, kertoo DataCenterin myynti- ja markkinointijohtaja Antti Kivalo.  

”Konesalipalvelun edut ovat luotettavuus, tietoturvallisuus ja nopeus. Toimintavarmuus on noussut merkittävästi ja vikatilanteita tai käyttökatkoja ei ole toiminnassa ollut. Liiketoimintaympäristön muutokset voivat olla hyvinkin nopeita ja suuria. Tämä edellyttää IT-ympäristöltämme muutosvalmiutta nopeallakin aikataululla”, kertoo Siegfried. ”Sovellusten käytettävyys on parantunut ja pystymme yhdessä DataCenterin asiantuntijoiden kanssa jatkuvasti kehittämään IT-ympäristöämme. Logistiikkamme edellyttää järjestelmiltä nopeita vasteaikoja.”  

 

Toiminnanohjaus kaiken ytimessä

Vallila Interior hyödyntää toiminnanohjaukseen Microsoft NAV -järjestelmää, jonka tuottaa palveluna DataCenterin kumppani EmCe. ”Käytössämme on toiminnanohjausjärjestelmä niin suunnittelun, projektinhallinnan, materiaalivirtojen sekä tilaus- ja toimitusketjun hallintaan. Datamääriä kasvattavat suunnittelun ja markkinoinnin kuva-aineistot ja dokumentit. Pyrimme hillitsemään kasvua kehittämällä työtapoja ja tiedonhallintaa tukevia järjestelmiä”, sanoo Siegfried.

”Valtaosalle meistä toiminnanohjaus on aivan oleellinen osa päivittäistä työtä. Sen erinomainen käytettävyys on ajasta ja paikasta riippumatta tärkeää”, korostaa Siegfried. ”DataCenterin ja EmCen kumppanuudesta on meille merkittävää hyötyä toiminnanohjaukseen liittyvissä kehitys- ja muutosprojekteissa.” 

Siegfried korostaa pitkään jatkuneen yhteistyön merkitystä.  ”Pidän erittäin tärkeänä, että IT-palvelutarjoaja tuntee liiketoimintaamme riittävästi ja pystyy ennakoimaan tarpeemme sekä tuo esille ehdotuksia palvelun kehittämiseksi. Pitkäaikainen yhteistyömme varmistaa näiden kriteerien toteutumisen. Liiketoiminnan digitalisoituminen lisää entisestään kuvamateriaalien käyttöä. DataCenterin tuottama palvelu on toiminut todella hyvin.”