Datacenter Finlandille ISO/IEC 20000-1:2011 sertifikaatti

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt DataCenter Finland Oy:lle kansainvälisen ISO/IEC 20000-1:2011 IT-palvelunhallintajärjestelmän sertifikaatin 9.1.2018.

Sertifikaatti kattaa DataCenter Finland Oy:n konesaliliiketoiminnan ydin- ja tukiprosesseineen. DataCenter Finlandin palveluhallinnan järjestelmää on kehitetty määrätietoisesti ja tiiviissä yhteydessä ISO/IEC 27001 –sertifioituun tietoturvallisuuden hallintajärjestelmään siten, että näiden voidaan katsoa muodostavan eheän, integroidun ja liiketoimintaa tukevan johtamisjärjestelmäkokonaisuuden.

iso-20001-sertifikaatti-en