Certego siirtyi kustannustehokkaampaan ja vikasietoisempaan pilvipalveluun

Certego Security on Suomessa turvallisuusalan suunnannäyttäjä. Se toimittaa asiakkailleen kulunvaontaa, turvallisuusjärjestelmiä sekä muita sähköisiä palveluita. Certegon toimittamia järjestelmiä on asennettu Suomeen noin 4500, henkilöstöä on 250 ja yrityksen liikevaihto asettuu noin 34 miljoonaan euroon. Suomen 10 suurimmasta yrityksestä seitsemän käyttää Fleximin järjestelmiä tavalla tai toisella.
 

GERTEGOn ja DataCenter Finlandin yhteistyö, asiakkuus ja käytössä olevat palvelut ovat kehittyneet vuosien mittaan tarpeiden muuttuessa. Aiemmin CERTEGO vuokrasi pilvikapasiteettia, mutta vuonna 2015 it-ympäristöä kehitettiin edelleen siirtymällä yksinomaan CERTEGOlle dedikoidun pilvikapasiteetin käyttöön. Etuna dedikoidussa eli privaattipilvipalvelussa on muun muassa, ettei jokaista asiakasta varten tarvitse tehdä erilaisia toteutuksia.

Koska Certego on ohjelmistotalo, on sille ja sen loppuasiakkaille ensisijaisen tärkeää saada hyvää asiakaspalvelua ja –tukea it-ympäristölle. Palveluiden ostaminen on viime vuosina muuttunut projektitoimituksesta jatkuvan kehittämisen malliksi, jossa asiakastuen merkitys ja avoin keskustelusuhde palveluntarjoajaan korostuvat.

”Siirryimme kustannustehokkaampaan ja vikasietoisempaan ympäristöön, jossa on optio myös konesalikahdennukseen. Omille asiakkaillemme se näkyy entistä korkeampana palvelujen käytettävyytenä. Meille tehty kehitystyö tarjoaa nopeampaa reagointikykyä muutostarpeisiin sekä mahdollisuuden lisätä ja poistaa resursseja tarpeen mukaan. Lisäksi läpinäkyvyys it-kokonaisuuteemme on parantunut selvästi,” kertoo CERTEGONn palvelupäällikkö Sami Johansson.

 

Loppuasiakkaiden digitalisaation lisääntyminen muuttaa palvelujen tarjoamista

Kiinteistöjen teknologiset ratkaisut edellyttivät aiemmin omia fyysisiä, paikallisia palvelimia kiinteistön tiloihin. Digitalisaation lisääntyminen ja kiinteistöjen teknologian kehittyminen ovat muuttaneet niin kiinteistöjen tapaa ostaa, kuin CERTEGOnkin tapaan tarjota palveluita. Dedikoidun pilvipalvelun ansiosta toimitukset asiakkaille ovat nopeutuneet ja töiden aikatauluttaminen on helpottunut. Pilvipalveluiden myötä on päästy eroon myös laiteinvestoinneista ja hajallaan olevien laitteiden korjaus- ja ylläpitotöistä.

Tiedon sijainnilla ja palveluntarjoajan suomalaisuudella on CERTEGOle merkitystä kahdesta syystä. CERTEGOn järjestelmissä on usein henkilötietoja, jonka säilyttämiselle Suomen ja EU:n lainsäädäntö asettaa vaateita. Toisaalta myös asiakkaat vaativat, että datan tulee sijaita Suomessa. He pitävät sitä positiivisena asiana ja asiaa ei tarvitse selventää tämän enempää.

”Yhteistyö DataCenter Finlandin kanssa on ollut hedelmällistä ja meillä on yhteinen halu jatkaa palveluiden kehittämistä. Kun puhutaan it-järjestelmistä meidän kaltaisella tasolla, täytyy toiminnan olla luottamuksellista ja asiantuntijoiden tietotaidon teknisestä toteutuksesta hyvin syvällisellä tasolla,” jatkaa Johansson yhteistyön sujuvuudesta.

 

Sami Johansson, palvelupäällikkö CERTEGO

Konesalipalvelut

 

Lataa Korkean käytettävyyden konesalipalvelut - ulkoistajan muistilista