Suomen Suoramainonnan it-henkilöstön työaikaa vapautettiin liiketoimintasovellusten kehittämiseen

Suoramainonta

Suomen Suoramainonta Oy on suomalainen osoitteettomaan erillisjakeluun perustuvia suoramarkkinointipalveluita tarjoava yhtiö, joka jakaa painotuotteita suomalaisille kuluttajille kaikkialla maassa. Konserni halusi ulkoistaa palvelinympäristönsä uuden taloushallinnon järjestelmän käyttöönoton yhteydessä.

 

Suomen Suoramainonta Oy:n koko palvelininfrastruktuuri oli omassa omistuksessa ja ylläpidossa. Kun taloushallinnon järjestelmäprojekti käynnistyi, oli selvää, että palvelinympäristö haluttiin ulkoistaa. Taloushallinnon järjestelmän valinnan jälkeen kartoitettiin sopivia kumppaneita uusien palvelinten sijoituspaikaksi. Taloushallinnon järjestelmän toimittaneen EmCen suositus vaikutti osaltaan siihen, että valinnaksi vahvistui kilpailutuksen jälkeen DataCenter Finland.

 

Lähdimme liikkeelle meidän kannalta helpoimmasta ja vähiten kriittisestä järjestelmästä eli taloushallinnon järjestelmästä. Kun todensimme, että ostamamme palvelu toimii, siirryimme vaativampien ja kriittisempien järjestelmien, kuten tuotantojärjestelmien ulkoistamiseen. Hankimme siis ensin kokemuksia ja sen jälkeen laajensimme palvelua”, kertoo talous- ja tietohallintojohtaja Kristiina Sirén ulkoistamisen etenemisestä.

 

Palvelininfran ulkoistamista puolsi moni asia. Oma palvelininfrastruktuuri vaatii laiteinvestointeja, laiteasennuksia, huoltotöitä ja osaamista ylläpidosta. Oman it-henkilöstön työaikaa on vapautunut liiketoimintasovellusten kehittämiseen, kun korjaus- ja asennustyöt ovat vähentyneet. Lisäksi kiinteistön ja palvelinhuoneen lämpötila nousi kesäisin liian korkeaksi aiheuttaen turhia hälytyksiä vartiointiliikkeelle ja palvelimien toiminnalle epävakautta.

 

Valintaan vaikutti kaikin puolin SMM:lle sopiva kokonaisuus

Suomen Suoramainonta Oy:n palvelut toteutettiin privaattipilvipalveluna ja palvelussa käytetty it-infrastruktuuri virtualisoitiin vikasietoisuuden parantamiseksi. Taloushallinnon järjestelmän siirron jälkeen palvelua on laajennettu varmuuskopiointiin ja ympärivuorokautiseen, automatisoituun valvontapalveluun. Uutena haluttiin ostaa myös testikantoja varten kapasiteettia, jota ei aiemmin ollut. Muutosten tuotantoon vieminen oli aiemmin testikantojen puutteen vuoksi hidasta ja riskialtista.

 

”Tarjousvaiheen onnistunut sparrailu meille sopivan kokonaisuuden suunnittelussa, kilpailukykyinen hinta sekä luottamus konesalipalveluja tarjoavaa kumppania kohtaan olivat meille tärkeitä valintakriteereitä. Pääsimme myös vierailemaan kumppanin konesaliin paikan päälle. On hyvä tietää missä palvelumme sijaitsevat ja nähdä, että ne ovat hyvissä käsissä”, kertoo Eeva-Liisa Marjomaa, Business Controller valintaan vaikuttavista taustoista.

 

Oma it-henkilöstömme on myös kommentoinut, että he voivat nyt huoletta jättää järjestelmät DataCenterin ja heidän Service Deskin ylläpidettäviksi, kun on tarvetta olla poissa ja lomalla. Taloushallinnon järjestelmien osalta henkilöstömme saa myös järjestelmätuen DataCenterin Service Deskiltä. Parhaimmillaan menee 5-10 minuuttia, kun asia ratkeaa eli avun saa nopeasti. Henkilökuntamme nukkuu yönsä paremmin uuden toimintamallin myötä”, jatkaa Kristiina Sirén uuden mallin saamasta palautteesta.

 

Lue lisää privaattipilvipalvelustamme.