Tietosuoja ja tietoturva DataCenter Finland Oy:ssa

DataCenter Finland Oy:n liiketoiminta edellyttää, että asiakkaamme voivat luottaa tietojensa turvalliseen, vaatimusten mukaisen ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaavaan käsittelyyn ja säilytykseen. Omat kokeneet asiantuntijamme tuottavat konesalipalvelumme kahdesta huippumodernista korkean käytettävyyden konesalista, Espoosta ja Helsingistä. Olemme pitkäjänteisesti kehittäneet tietoturvallisuutta ja toiminnan prosesseja, josta yhtenä osoituksena on meille myönnetty ISO/IEC 27001:2013 tietoturvahallintajärjestelmän sertifikaatti. Sertifikaatti kattaa kaiken konesaliliiketoiminnan ydin- ja tukiprosessit. 

Tietoturva ja tietosuoja ovat osa palveluidemme laatua, jonka jatkuva parantaminen on tärkeä osa liiketoimintaamme. Tietoturvallisuuden hallinnan kehittämisestä, toteutuksen valvonnasta ja tietoturvallisuustietoisuuden edistämisestä vastaa Tietoturvallisuuden ohjausryhmä, johon kuuluu johtoryhmä ja tietoturvapäällikkö. Tietoturvapolitiikka ja siihen kuuluvat periaatteet, prosessit ja käytänteet ohjaavat päivittäistä toimintaamme ja sitovat kaikkia työntekijöitämme sekä alihankkijoitamme. Kaikki työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen, joka on voimassa myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Salassapitositoumus vaaditaan myös kaikilta alihankkijoilta.

Tietoturva- ja tietosuojapoikkeamien käsittely tapahtuu osana palvelupyyntö- ja häiriönhallintaprosessia, jonka kautta teemme myös tarvittavat ilmoitukset asiakkaille ja viranomaisille. Tämä prosessi on osa laajempaa palvelunhallintajärjestelmäämme, joka on ISO/IEC 20000-1:2011 IT-palvelunhallintajärjestelmän mukainen.

Varmistaaksemme, että täytämme tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset kaikilla tasoilla kun siirtymäaika loppuu 25.5.2018, olemme tehneet nykytilan kartoitusta ulkopuolisen riippumattoman IT-alaan erikoistuneen lakiasiaintoimiston kanssa. Olemme ryhtyneet toimiin, jotta dokumenttimme ja prosessimme vastaavat tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja voimme osoittaa, että henkilötietojen käsittely on asetuksen mukaista.

Lisätietoja:

Marko Kuokkanen
Business Controller, DPO